Wat is bezetting ter bede ?

 

De bezetting ter bede is een overeenkomst die op het eerste zicht lijkt op een huurovereenkomst maar die er toch verschillend van is.

De gelijkenis ligt er in dat aan de andere partij toegestaan wordt om voor korte duur gebruik te maken van een onroerend goed en zich de mogelijkheid voorbehoudt om op elk moment hier een einde aan te maken.

Het grote verschil ligt dus in de kortere termijn en de mogelijkheid om eender wanneer deze overeenkomst te beëindigen. Belangrijk hierbij is dat de regels van het huurrecht niet van toepassing zijn.

Voorbeelden:

  • na het einde van een handelshuur wordt de vertrekkende ex-huurder tijdelijk toegestaan het pand te betrekken om de kans te geven al diens voorraad van de hand te doen (geen handelshuur)
  • na aankoop van een grond wordt de verkoper nog even toegestaan het bezit van de gronden te hebben en te gebruiken (geen pacht)

 

Voor deze bezetting kan een maandelijkse vergoeding worden aangerekend. Een bezetting ter bede kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan.

Het gegeven dat men op elk ogenblik deze bezetting kan eindigen en het genot van het goed kan terugvragen wil niet zeggen dat per definitie geen opzeg aan de orde is. Hoe langer de bezetting duurt, hoe meer passelijk het is om een opzegtermijn te geven.

 

De Vrederechter beslist

 

De grens tussen een bezetting ter bede en een huur is niet altijd even duidelijk.

De Vrederechter is alleszins niet gebonden aan de benaming die partijen aan hun contract geven. Hij kan steeds aan de hand van de feitelijke gegevens oordelen dat de tussen de partijen gesloten bezetting ter bede een huur uitmaakt. Dit heeft tot gevolg dat de huurwetgeving dient te worden gevolgd, met alle gevolgen vandien.

Zo zal het bv.nooit mogelijk zijn een woninghuurovereenkomst te vermommen als een bezetting ter bede om zo aan de dwingende regels van de woninghuur te ontsnappen. De woninghuur zal dan toepasselijk blijven.

De rechter zal hierbij rekening houden met o.a.:

  • de duur of tijdelijkheid van het toegestane recht
  • de mogelijkheid om op elk ogenblik een einde aan het genotsrecht te maken
  • de hoogte en aanwezigheid van een prijs
  • de bedoeling de partijen aan de overeenkomst gaven

 

Elke situatie is anders en dient in het licht van de omstandigheden worden beoordeeld.

Bij het opstellen van een schriftelijke bezettingsovereenkomst zal dus best met zorgvuldigheid de correcte bewoordingen gehanteerd  worden teneinde elk risico op herkwalificatie naar huur te vermijden.