Mag de verhuurder de woning bezoeken?

 

Huurovereenkomsten voor 2019

 

De wet zegt hierover niets. In principe kan de huurder dus de toegang voor de verhuurder ontzeggen.

 

Huurovereenkomsten na 2019

 

De verhuurder moet de huurder het rustig genot van de woning geven.

 

Hij heeft evenwel volgens het Woninghuurdecreet wel degelijk het recht de woning betreden. Wettelijke voorwaarden hiervoor zijn:

  • enkel op overeengekomen tijdstippen
  • enkel om na te gaan of de huurder zijn plichten nakomt
  • enkel om na te gaan of de huurder de woning goed onderhoudt
  • met respect voor het rustig genot van de huurder

 

Dit betreft een wettelijk recht van de verhuurder dat voor 2019 niet opgenomen was in de wetgeving.

 

Het geeft de verhuurder een ruime mogelijkheid om controle uit te oefenen, voor zover hij hiervan geen misbruik maakt. Zo zijn dagelijkse bezoeken uiteraard uitgesloten en ook wekelijkse of maandelijkse bezoeken kunnen als bemoeiziek worden ervaren. Afhankelijk van de omstandigheden zal uitgemaakt kunnen worden wat aanvaardbaar is of niet.