Blijven wonen na einde huur of opzegtermijn?

 

De regel is dat de huurder tijdig de woning dient te verlaten na het einde van de huur (al dan niet na opzeg). Doet hij dat niet dan blijft hij in de woning zonder recht of titel en kan de verhuurder aan de Vrederechter vragen om hem er uit te zetten.

 

De huurder kan evenwel een verlenging vragen indien de  volgende voorwaarden vervuld zijn :

  • hij bewijst dat er buitengewone omstandigheden zijn
  • hij vraagt de verlenging ten laatste 1 maand voor het einde van de huur
  • per aangetekende brief (of via deurwaarder)

 

De verhuurder dient dan te beslissen.

 

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de Vrederechter beslissen. Hij houdt hierbij rekening met de belangen, onder meer met de eventuele hoge leeftijd van een van de partijen. Hij bepaalt ook hoelang de verlenging duurt en eventueel een verhoging van de huurprijs. Gebeurde er een opzeg door de verhuurder zonder motivering maar met schadevergoeding, dan kan de vrederechter deze ook beperken of opheffen.

 

Het is  éénmaal mogelijk om de hernieuwing van de verlenging aan te vragen onder dezelfde voorwaarden.

 

Het bovenstaande geldt niet voor huurovereenkomsten vanaf 2019 voor de onderhuurder waarbij de hoofdverhuurder de huur beëindigt of wanneer de hoofdhuurder de hoofdhuur (en dus de onderhuur) voor het einde van het contract beëindigt.

 

Corona-update: in de coronatijd kan de aanvraag gebeuren op elk mogelijk ogenblik en ook per e-mail.