Persoonsgegevens

  Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.
  Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Mr. Joep Van der Fraenen.
  Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.


  Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:
  • op te vragen en in te kijken,
  • te (laten) wijzigen,
  • te (laten) schrappen.

   

  Hoe laat je je rechten gelden?
  Dit kan door te mailen met een eenvoudig verzoek.

   

  Zo verwerken we jouw gegevens
  De verwerkingsverantwoordelijke is:
  • Mr. Joep Van der Fraenen
  • Heistseweg 78, 2221 Heist-op-den-berg
  • 0477/65.98.16
  • joep@advocaatvanderfraenen.be
  • KBO 0812.648.776

   

  Welke gegevens worden verzameld?
  Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.
  Dat kan zijn:
  • voornaam en naam
  • e-mailadres
  • woonadres
  • werkadres
  • telefoonnummer
  • btw-nummer
  Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

   

  Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?
  Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:
  • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
  • Andere: Om optimaal gebruik te kunnen maken van de juridische diensten en u te kunnen adviseren en bijstaan.
  Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

   

  Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?
  Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.


  Doorgifte aan derden
  Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.


  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


  Beveiliging van gegevens
  De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.


  Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
  Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden).

   

  Cookies
  Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.
  Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.
  Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.


  Wijzigingen
  Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje.

   

  Als het misgaat …
  We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.
  Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.


  Klachten
  Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan joep@advocaatvanderfraenen.be en we zoeken een oplossing.
  Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

   

  ***

  1. Algemeen
  De advocaat als dienstverstrekker valt onder boek III van het Wetboek Economisch Recht en is u verplicht bepaalde informatie mee te delen.


  2. Concreet
  U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Van der Fraenen bij wie u terecht kan voor :
  • bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen
  • juridisch advies
  • bijstand en vertegenwoordiging voor alle rechtbanken in België

   

  Mr. Van der Fraenen houdt kantoor te 2221 Heist-op-den-Berg, Heistseweg 78, KBO 0812.648.776. Verdere gegevens zijn 0477/65.98.16 en joep@advocaatvanderfraenen.be


  3. Beroepsaansprakelijkheid
  De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat is beperkt tot de dekking en het plafond van de onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten. Deze verzekeringspolis, waarvan NV AMLIN EUROPE, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, de leidende verzekeraar is, verleent een basisdekking van 2.500.000 EUR per schadegeval via de collectieve polis van de balie.
  Deze dekking is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten vanuit België en dit onder voorbehoud van een beperkt aantal uitzonderingen zoals voorzien in de verzekeringspolis.
  Voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en de vrederechter te Heist-op-den-Berg.