Hoe lang duurt de pacht?

 

Dit kiezen pachter en verpachter zelf. De minimumtermijn is wel 9 jaar. Als je toch minder zou overeenkomen dan wordt dit automatisch verlengd naar 9 jaar.

 

Indien de pachtovereenkomst niet tijdig opgezegd wordt (zie verder op deze site)  dan wordt deze met 9 jaar verlengd.

 

Het voorgaande geldt niet voor overeenkomsten betreffende percelen, door de verpachter gevoegd bij grotere percelen of bij hoevegebouwen die hij ingevolge een vroegere overeenkomst aan dezelfde pachter heeft verpacht. Deze percelen kunnen worden verpacht voor een termijn die tegelijk met de hoofdpacht eindigt.

 

Het is ook mogelijk een loopbaanpacht te sluiten. Bedoeling is dat de pachter dan de zekerheid heeft dat hij tot  zijn 65e kan pachten. De loopbaanpacht wordt afgesloten voor een vaste duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter vijfenzestig jaar zal zijn en de huidige leeftijd van de kandidaat-pachter. Deze vaste periode moet minstens zevenentwintig jaar omvatten. In het geval er meerdere pachters zijn, wordt de vaste duur berekend volgens de leeftijd van de jongste medepachter.