De huurprijs & herziening ervan

 

Partijen bepalen zelf het huurbedrag. Dit bedrag dient niet elke maand vast te zijn. Het is mogelijk de eerste maanden een lagere prijs overeen te komen of gradueel te laten stijgen.

 

Er zijn omstandigheden denkbaar waarin de overeengekomen huurprijs niet meer actueel of correct is. Stel dat de winkelstraat aantrekkelijk heraangelegd werd of dat de omringende panden alle gerenoveerd werden tot mooie winkels, wat een pak meer klandizie oplevert. Andersom kan ook: een spoorwegovergang wordt afgesloten en de krantenwinkel die er naast ligt krijgt omwille van de doodlopende straat veel minder cliënteel over de vloer.

 

De wet bepaalt dat bij elke 3-jarige periode zowel de huurder als de verhuurder het recht hebben om een herziening van de huurprijs te vragen. De voorwaarde is dat bewezen wordt dat de normale huurwaarde ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15% hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald .

 

De Vrederechter zal uitspraak doen als de vraag aan hem wordt voorgelegd waarbij hij geen rekening houdt met het gunstig of ongunstig rendement dat uitsluitend aan de huurder is toe te schrijven.

 

De vordering kan slechts worden ingesteld gedurende de laatste drie maanden van de lopende driejarige periode. De herziene huurprijs zal gelden van de eerste dag van de volgende driejarige periode, maar de vroegere huurprijs kan voorlopig worden gevorderd tot op de dag der eindbeslissing.