Indexering van de huurprijs

 

 

De huurprijs en de betalingsdatum worden vrij overeengekomen.

 

De huurprijs kan geïndexeerd worden indien de huurovereenkomst dit niet verbiedt en ze schriftelijk is.Dit betekent dat de prijs aangepast wordt aan de kosten van levensonderhoud. Het leven wordt immers elk jaar  duurder en de huurprijs kan niet achterblijven.

 

Een indexering gebeurt elk jaar ten vroegste na 1 jaar huren. De  aanpassing gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Dit leidt tot jaarlijkse verhogingen al kan ook een daling gebeuren.

 

De aangepaste huurprijs mag niet hoger zijn dan het bedrag verkregen door toepassing van de hiernavolgende formule :

 

basishuurprijs MAAL het nieuwe indexcijfer

het aanvangsindexcijfer

 

Je kijkt dus bij het sluiten van de huurovereenkomst best in de indextabellen om dan het indexcijfer van de maand voor de inwerkingtreding van het contract te noteren in de huurovereenkomst. Dat is het aanvangsindexcijfer. Na 1 jaar zoek je het nieuwe indexcijfer op en zo kan je aan de hand van deze formule de nieuwe huurprijs berekenen.

 

Deze aanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij (de verhuurder) en werkt 3 maanden terug. De verhuurder kan ook slechts voor de voorbije 3 maanden nog achterstallige indexering vragen.

 

Er is een verjaringstermijn van 1 jaar indien de verhuurder vergat te indexeren.