Onderhuur

 

Een woning die dient als hoofdverblijfplaats mag je niet volledig onderverhuren.

Stel, je hebt toch één of meerdere kamers die je niet gebruikt, dan is onderhuur toch mogelijk. Een deel van de woning kan je immers wel onderverhuren op voorwaarde dat:

  • het resterende gedeelte de hoofdverblijfplaats van de huurder blijft
  • de verhuurder gaat akkoord

 

De onderhuur kan betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats van de onderhuurder maar dit is niet noodzakelijk. Het kan evengoed gaan om een tweede verblijf of anders.

 

Indien de onderhuurder er zijn hoofdverblijfplaats vestigt dan gelden de volgende regels:

    • de huurtermijn mag niet langer zijn dan de hoofdhuur
    • de huurder moet de onderhuurder op de hoogte stellen van zijn hoedanigheid als onderhuurder en van zijn rechten
    • bij opzeg van de hoofdhuur door de verhuurder moet de huurder binnen de 15 dagen kopie overmaken en meedelen dat de onderhuur dezelfde dag stopt
    • bij opzeg van de hoofdhuur door de huurder moet hij de onderhuurder een opzeg van 3 maanden geven samen met kopie van de opzegbrief. Een schadevergoeding van  3 maanden huur is verschuldigd bij huurovereenkomsten voor 2019; voor huurovereenkomsten vanaf 2019 is de vergoeding 3 maanden huur bij een opzeg in het 1e jaar, 2 maanden bij opzeg in het 2e jaar en 1 maand bij opzeg in het 3e  jaar)