Opzeg door de pachter

 

De pachter kan op elk ogenblik de pacht opzeggen met een opzeggingstermijn van ten minste een jaar.

 

Dit gaat ook zelfs als dit verboden zou worden in de pachtovereenkomst.

 

Partijen kunnen ook samen een einde aan de lopende pacht maken op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij de notaris of voor de Vrederechter.