De opzegmogelijkheden tijdens de handelshuur

 

De huurder kan een opzeg doen maar enkel om de drie jaar (te rekenen vanaf dag 1). Hiervoor dient hij minstens 6 maand  op voorhand (voor het einde van een 3-jarige periode) op te zeggen.

 

De huurder en verhuurder samen kunnen op elk mogelijk ogenblik overeenkomen om de huur stop te zetten. Zij zetten dit akkoord op papier en dienen dit te laten bekrachtigen door de Vrederechter of een notaris.

 

Wat de verhuurder betreft is dit eenvoudig: hij kan niet opzeggen, tenzij om in het pand zelf een handel uit te oefenen 

De voorwaarden zijn:

  • opname van deze mogelijkheid in de handelshuurovereenkomst
  • enkel opzeg mogelijk bij einde  van een 3-jarige periode
  • de opzeg dient minstens 1 jaar op voorhand opgezegd te zijn,
  • aangetekende brief  / gerechtsdeurwaarder
  • om in het pand zelf een handel uit te oefenen
  • om in het pand een handel uit te laten oefenen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen of door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot.