Overdracht van huur

 

De huur overdragen aan iemand anders is toegelaten als de verhuurder akkoord gaat. Deze toestemming dient schriftelijk en op voorhand te gebeuren.

 

Gaat de verhuurder akkoord, dan kan de huurder dus de huur overdragen aan een ander persoon. Deze persoon wordt de nieuwe huurder. Een nieuwe overeenkomst opstellen is niet nodig.


De oorspronkelijke huurder is vervolgens van alle plichten bevrijd (in handelshuur blijft hij mede gehouden).

 

Het is wel mogelijk overeen te komen dat de oorspronkelijke huurder nog bepaalde verplichtingen zal hebben, zoals hoofdelijke gehoudendheid tot de betaling van de huur van de overnemer. Dit biedt de verhuurder extra garanties op het ontvangen van zijn huurprijs. Voor de huurder is dit minder aangenaam; hij is afhankelijk van de correctheid van de nieuwe huurder. Het kan dus op papier worden gezet dat de vertrekkende huurde aansprakelijk blijft.