Plaatsbeschrijving bij intrede

 

De partijen zijn verplicht samen een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen ten laatste 1 maand na de bewoning. Bedoeling is dat kamer per kamer gedetailleerd wordt beschreven wat de toestand van de kamer is (vloeren, zoldering, ramen,…)

Dit document wordt toegevoegd bij de huurovereenkomst en dient mee geregistreerd te worden.

Vele huurcontracten wijzen een expert aan. Gebeurde dit niet en er is discussie, dan kan de Vrederechter een expert aanstellen.

Het gebeurt dat er werken en veranderingen aangebracht worden tijdens de loop van de huur. Elke partij kan dan een aanvulling op de plaatsbeschrijving laten opstellen en dit op tegenspraak.

 

Plaatsbeschrijving bij uittrede

 

Bij het einde van de huur dient de huurder het pand terug te geven in dezelfde staat als waarin hij het ontving.  Dit zal kunnen blijken aan de hand van de plaatsbeschrijving bij intrede.

 

De verhuurder kan op alle mogelijke manieren trachten aan te tonen dat er sprake is van schade. De eenvoudigste wijze is uiteraard het gebruik maken van de plaatsbeschrijving. Door een vergelijking van de plaatsbeschrijving bij intrede met deze bij uittrede, kunnen de verschillen worden opgemerkt.

 

Een plaatsbeschrijving bij uittrede is evenwel niet verplicht als beide partijen dit niet nodig achten. Als ofwel huurder ofwel verhuurder dit wel wil opstellen, dan dient dit wel te gebeuren. Beide partijen dienen aanwezig te zijn en dit dient te gebeuren ten laatste op het ogenblik van de teruggave van de sleutels. Dit laatste is belangrijk omdat zolang de sleutels niet teruggeven zijn, de huurder nog in de woning kan en dus nog schade kan veroorzaken.

 

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen en verliezen. Hij zal deze dienen te vergoeden tenzij:

  • hij bewijst dat deze gebeurd zijn buiten zijn schuld
  • de beschadigingen of het tenietgaan veroorzaakt werden door ouderdom
  • de beschadigingen of het tenietgaan veroorzaakt werden door overmacht
  • de herstellingen door de verhuurder dienden te gebeuren

 

Bedoeling is dat partijen zelf overeengekomen of er al dan niet schade is en over de eventuele vergoeding. Indien in de huurovereenkomst aangeduid wordt dat een expert deze beoordeling zal maken, is het al een stuk eenvoudiger. De kosten van deze expert dienen in het contract aangeduid te worden, meestal is dat elk de helft.

 

Blijft er discussie, dan kan de Vrederechter de knoop doorhakken door een deskundige aan te stellen. Deze zal de Vrederechter dan adviseren waarna een vonnis volgt. Let wel, de vordering bij de Vrederechter dien je via een verzoekschrift te richten ten laatste 1 maand na de ontruiming van de woning.

 

In de praktijk wordt de verplichting tot het opstellen van een plaatsbeschrijving bij intrede soms overgeslagen.   Dit is in het nadeel van de verhuurder omdat dan vermoed wordt dat de huurder het pand teruggeeft in dezelfde staat als waarin hij het heeft gekregen. Deze kan dus zeggen dat alle aanwezige schade al bestond voor zijn intrede. Het is aan de verhuurder dan om te bewijzen, met welke middelen dan ook, dat het de huurder was die de schade heeft veroorzaakt.