Wie dient te registreren?

 

Registratie betekent  het indienen (van het extra exemplaar) van het huurcontract bij een administratieve dienst die de belangrijkste inhoud hiervan zal bewaren. Deze registratie is in het voordeel van de huurder én de verhuurder omdat dan zekerheid is dat het huurcontract ook werkelijk bestaat. Het verkrijgt een 'vaste datum'.


De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder. Ook de plaatsbeschrijving dient mee geregistreerd te worden. Dit dient te gebeuren binnen de 2 maanden na ondertekening van het huurcontract.

 

Dit is gratis maar de kosten van een laattijdige registratie brengt wel kosten voor de verhuurder met zich mee.

 

De verhuurder dient dus een bezoek te brengen aan het kantoor Rechtszekerheid (registratiekantoor) dat bevoegd is voor de plaats waar de woning ligt. Hij kan ook de registratie digitaal doen.