De kosten en de lasten

 

Kosten zijn alle bedragen die de huurder betaalt voor elektriciteit, water,  gas, onderhoud in een appartementsgebouw enz. Al deze kosten dienen om menswaardig te kunnen wonen.

Lasten zijn de belastingen en heffingen die van de overheid worden gevraagd.

 

Woninghuurovereenkomsten vóór 2019

Partijen kiezen zelf wie welke kosten en lasten betaalt, uitgenomen de onroerende voorheffing die steeds door de verhuurder te voldoen is.

 

Werd er niets betaald dan zullen enkel de kosten en lasten voor het gebruik van de woning voor de huurder zijn. Dit is evenwel niet wettelijk bepaald.

 

Het is op elk ogenblik mogelijk om aan de Vrederechter te vragen de forfaitaire kosten en lasten te herzien.

 

Het is ook mogelijk te vragen om de forfaitaire kosten en lasten om te zetten in werkelijke kosten en lasten.

De Vrederechter doet  uitspraak op grond van de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven. Hij zal tot de omzetting beslissen indien dat mogelijk is en ook de begindatum bepalen.

 

Woninghuurovereenkomsten vanaf 2019

1.

Het decreet bepaald duidelijk wie de kosten en lasten dient te betalen:

  • kosten en lasten inzake het eigendomsrecht (zakelijk recht) zijn voor de verhuurder
  • kosten en lasten inzake het wonen zijn voor de huurder

 

Zo bv. zal de onroerende voorheffing voor de verhuurder zijn en de kosten voor elektriciteitsverbruik voor de huurder.

 

De wetgever heeft een lijst opgesteld van een aantal kosten die voor de huurder of voor de huurder zijn. Zie lijst.

 

2.

Indien het huurcontract niets specifieks bepaalt dienen de kosten en lasten overeen te komen met  de werkelijke uitgaven. Het is bv. ook logisch dat het correct bedrag voor het elektriciteitsverbruik wordt betaald.

 

De verhuurder dient op vraag van de huurder deze kosten en lasten te bewijzen. Als een onroerend goed uit meerdere appartementen bestaat waarvan het beheer wordt waargenomen door éénzelfde persoon, wordt aan de verplichting voldaan zodra de verhuurder aan de huurder een opgave van de kosten en de lasten bezorgt en aan de huurder de mogelijkheid heeft geboden de stukken in te zien.

 

Het huurcontract kan wel bepalen dat de kosten en lasten een vast bedrag zijn. Dit is rechtsgeldig. De huurder weet dan dat hij elke maand een bepaald vast bedrag dient te betalen. Of dit hoger of lager dan het effectief maandelijks verbruik is, is dan niet relevant.

 

3.

Het is op elk ogenblik mogelijk om aan de Vrederechter te vragen de forfaitaire kosten en lasten te herzien. Het is ook mogelijk te vragen om de forfaitaire kosten en lasten om te zetten in werkelijke kosten en lasten.

De Vrederechter doet  uitspraak op grond van de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven. Hij zal tot de omzetting beslissen indien dat mogelijk is en ook de begindatum bepalen.