Algemene uitbatingsvoorwaarden

 

Het uitbaten van een slaapgelegenheid voor toeristen is onderworpen aan regels. Dit is ook logisch omdat elke toerist recht heeft op kwaliteit en veiligheid en dit gewaarborgd dient te worden.

Een gastenkamer (B&B) is  een kamer of een ruimte van een gastenkamerexploitatie waarin wordt overnacht door een of meer toeristen.  Een gastenkamerexploitatie is een  toeristisch logies dat op de toeristische markt wordt aangeboden met de benaming gastenkamer, bed and breakfast, B&B of een afgeleide benaming, term, vertaling of schrijfwijze van een van die benamingen.

 

De algemene uitbatingsvoorwaarden waaraan elk toeristisch logies, dus ook een B&B dient te voldoen, leest u hier.

 

Specifieke uitbatingsvoorwaarden

 

Daarnaast dient elke B&B (Bed and Breakfast, gastenkamer of elke afgeleide term) aan specifieke openings- en uitbatingsvoorwaarden te voldoen:

 

 1. De gastenkamerexploitatie maakt deel uit van de persoonlijke en gebruikelijke woning van de exploitant of de persoon die belast is met het dagelijkse of feitelijke bestuur van de exploitatie. In de woning en de bijgebouwen ervan kan er maar één gastenkamerexploitatie zijn.
 2. Als de exploitant een natuurlijk persoon is, heeft de exploitant of de persoon die door de exploitant belast is met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het toeristische logies, zijn hoofdverblijfplaats op het adres van de gastenkamerexploitatie en is hij daar ook gedomicilieerd.
  Als de exploitant een rechtspersoon is, heeft de persoon die belast is door de rechtspersoon met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het toeristische logies, zijn hoofdverblijfplaats op het adres van de gastenkamerexploitatie en is hij daar ook gedomicilieerd.
    
 3. De logerende toeristen worden ontvangen door de exploitant of door de persoon die daarvoor is aangesteld. De exploitant of de persoon die daarvoor is aangesteld, is voor de logerende toeristen gedurende het verblijf permanent bereikbaar.
 4. De gastenkamers worden individueel uitsluitend in hun totaliteit aangeboden en verhuurd aan logerende toeristen.
  Iedere gastenkamer heeft een eigen ingang die afsluitbaar is voor de toeristen die erin logeren. De gastenkamers worden aan de buitenkant op of nabij de eigen ingang uniek en goed zichtbaar aangeduid met een nummer, een naam, een letter of een symbool.
  De logerende toeristen hebben gedurende hun verblijf permanent toegang tot hun gastenkamer.

 5. De gastenkamer beschikt over voldoende algemene elektrische verlichting. Een verlichtingsschakelaar bevindt zich bij de ingang van de gastenkamer.

 6. Een gastenkamerexploitatie is beperkt tot 15 gastenkamers en maximaal 32 slaapplaatsen.
 7. Naast hun gastenkamer hebben de logerende toeristen minstens toegang tot een ruimte in de exploitatie waar contact met de gastheer mogelijk is.

 8. De exploitatie beschikt over een permanente installatie om iedere gastenkamer en de ruimten die voor toeristen toegankelijk zijn, in de exploitatie te kunnen verwarmen tot ten minste 20 ° C.
 9. De logerende toeristen krijgen een ontbijt aangeboden in de gastenkamerexploitatie. Als de gastenkamerexploitatie beschikt over een gemeenschappelijke ontbijtruimte, beschikt die ruimte over voldoende zitplaatsen met bijpassende tafels.

 10. Het slaapgedeelte van iedere gastenkamer voldoet minstens aan de volgende voorwaarden:
   a) het beschikt over natuurlijke verlichting, al dan niet rechtstreeks, via een doorzichtig raam of een dakvenster. De ramen in de ruimte beschikken over       overgordijnen of een vergelijkbare voorziening om de ruimte te verduisteren;
    b) het bevat minstens het volgende meubilair:  
    1) een of meer bedden, naar rato van het aantal slaapplaatsen, met een matras, een kussen en bijbehorend beddengoed. Ook een divanbed, een zetelbed, een stapelbed, een onroerend opklapbed, een bedkast of een vergelijkbare voorziening worden als een bed en een slaapplaats beschouwd.
    Voor de primaire slaapplaats van de gastenkamer gelden de volgende voorwaarden:
    i) de eenpersoonsbedden hebben een breedte van minstens 0,80 meter, een lengte van minstens 1,90 meter en een matras met een dikte van minstens 13 cm;
    ii) de tweepersoonsbedden hebben een breedte van minstens 1,40 m., een lengte van minstens 1,90 meter en een matras met een dikte van minstens 13 cm;
    2) een hang- en een legkast, een kleerkast, een kledingnis of een vergelijkbare voorziening met kleerhangers om kleding op te bergen;
    3) een kapstok of kledinghaakje;
    4) een zitplaats per twee slaapplaatsen. Als de gastenkamer beschikt over meer dan twee slaapplaatsen, volstaan twee zitplaatsen;
    5) als de gastenkamerexploitatie niet beschikt over een gemeenschappelijke ontbijtruimte, een stoel per slaapplaats en een bijpassende tafel. De stoel wordt als een zitplaats als vermeld in punt 4), gerekend;
    6) een prullenmand.

 11. Als de gastenkamer beschikt over een eigen individuele bad- of toiletgelegenheid, is die ofwel rechtstreeks verbonden met de gastenkamer ofwel ondergebracht in een individueel afsluitbare ruimte in de exploitatie. Als de individuele bad- en toiletgelegenheid niet rechtstreeks verbonden is met de gastenkamer, worden de individuele bad- en toiletgelegenheid goed zichtbaar en duidelijk aangegeven met een pictogram.
  De individuele badgelegenheid van de gastenkamer beschikt minstens over de volgende voorzieningen:
    a) in de ruimte waar de badgelegenheid ligt, kan een raam of een rooster worden geopend of is er een luchtverversingssysteem;
    b) als de ruimte van de badgelegenheid een raam heeft, is er, in voorkomend geval, een voorziening om inkijk te voorkomen;
    c) een bad of een douche met voortdurend beschikbaar warm en koud stromend water. Het bad is voorzien van een afvoerstop of een vergelijkbare voorziening. De douche is voorzien van een douchegordijn of een vergelijkbare voorziening;
    d) een wastafel met voortdurend beschikbaar warm en koud stromend water en zeep of wasgel;
    e) een wastafelspiegel met elektrische wastafelverlichting. In de buurt van de wastafelspiegel bevindt zich een vrij stopcontact;
    f) een voorziening om toiletartikelen of een toilettas te plaatsen bij de wastafel;
    g) een beker, glas of tandenborstelhouder;
    h) een handdoek per logerende toerist;
    i) een badhanddoek per logerende toerist;
    j) handdoekhouders of handdoekhaken;
    k) een vuilnisbakje of een vergelijkbare voorziening.
    De individuele toiletgelegenheid van de gastenkamer voldoet minstens aan de volgende voorwaarden:
    a) de toiletgelegenheid beschikt over een toilet met bril en waterspoeling, (reserve)toiletpapier en een vuilnisbakje met deksel, een pedaalemmer of een vergelijkbare voorziening;
    b) in de toiletgelegenheid kan een raam of een rooster worden geopend, of is er een luchtverversingssysteem geïnstalleerd;
    c) de toiletgelegenheid is minstens visueel afgescheiden van de andere delen van de gastenkamer;
    d) de individuele toiletgelegenheid kan zich in dezelfde ruimte bevinden als de individuele badgelegenheid. Als de individuele toiletgelegenheid zich in dezelfde ruimte bevindt als de individuele badgelegenheid, volstaat één vuilnisbakje met deksel, een pedaalemmer of een vergelijkbare voorziening.
    Als niet iedere gastenkamer in de exploitatie beschikt over een eigen individuele bad- en toiletgelegenheid, beschikt de gastenkamerexploitatie minstens over de volgende gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen:
    a) een gemeenschappelijke badgelegenheid per zes slaapplaatsen die niet over een individuele badgelegenheid beschikken. Aan de logerende toeristen die niet over een individuele badgelegenheid beschikken, worden minstens een handdoek en een badhanddoek per logerende toerist ter beschikking gesteld. De gastenkamers beschikken ook over handdoekhouders, handdoekhaken of een andere vergelijkbare voorziening om de handdoeken op te hangen dan het kledinghaakje, vermeld in punt 10, b), 3);
    b) een gemeenschappelijke toiletgelegenheid per zes slaapplaatsen die niet over een individuele toiletgelegenheid beschikken.
    In de gemeenschappelijke bad- en toiletgelegenheden kan een raam of een rooster worden geopend, of is er een luchtverversingssysteem geïnstalleerd.
    Iedere gemeenschappelijke badgelegenheid voldoet minstens aan de volgende voorwaarden:
    a) de badgelegenheid is ondergebracht in een individueel afsluitbare ruimte in de exploitatie en is goed zichtbaar en duidelijk aangegeven met een pictogram;
    b) de gemeenschappelijke badgelegenheden zijn ondergebracht in een andere ruimte dan de gemeenschappelijke toiletgelegenheden;
    c) de badgelegenheid beschikt minstens over de volgende voorzieningen:
    1) als de ruimte een raam heeft, is er in voorkomend geval een voorziening om inkijk te voorkomen;
    2) een bad of een douche met voortdurend beschikbaar warm en koud stromend water. Het bad is voorzien van een afvoerstop of een vergelijkbare voorziening. De douche is voorzien van een douchegordijn of een vergelijkbare voorziening;
    3) een wastafel met voortdurend beschikbaar warm en koud stromend water en zeep of wasgel;
    4) een voorziening om toiletartikelen of een toilettas te plaatsen bij de wastafel;
    5) een wastafelspiegel met elektrische wastafelverlichting. In de buurt van de wastafelspiegel bevindt zich minstens één vrij stopcontact;
    6) een zitvoorziening;
    7) minstens twee kledinghaakjes of een vergelijkbare voorziening;
    8) een vuilnisbakje of een vergelijkbare voorziening.
    Iedere gemeenschappelijke toiletgelegenheid voldoet minstens aan de volgende voorwaarden:
    a) de toiletgelegenheid is ondergebracht in een individueel afsluitbare ruimte in de exploitatie en is goed zichtbaar en duidelijk aangegeven met een pictogram;
    b) de toiletgelegenheid beschikt minstens over een toilet met bril en waterspoeling, (reserve)toiletpapier en een vuilnisbakje met deksel, een pedaalemmer of een vergelijkbare voorziening.

Deze uitbatingsvoorwaarden zijn er niet voor niets. Zij dienen gerespecteerd te worden en controle door de bevoegde diensten is mogelijk.