Wat is een camping / kampeerterrein ?

 

Het Logiesbesluit bepaalt 2 types van logies:

  1. kamergerelateerd: een hotelkamer, een gastenkamer, een vakantiewoning of een afzonderlijk te huren kamer, ruimte of eenheid van een kamergerelateerd logies waar kan worden overnacht door een of meer toeristen;

 

  1. terreingerelateerd: een toeristisch logies in centraal beheer waar op een afgebakend terrein wordt gekampeerd of verbleven in verplaatsbare of niet-verplaatsbare verblijven, of dat daarvoor bestemd of ingericht is.

 

Een verplaatsbaar verblijf is een een tent, een vouwwagen, een kampeerauto, een camper, een rijcaravan, een stacaravan of elk ander vergelijkbaar verblijf op een terreingerelateerd logies

 

Een niet-verplaatsbaar verblijf is een chalet, een bungalow, een vakantiehuisje, een trekkershut, een paviljoen (of elk ander vergelijkbaar verblijf waarvoor een stedenbouwkundige vergunning, een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een stedenbouwkundig uittreksel is verleend, waaruit blijkt dat het verblijf vergund is of wordt geacht vergund te zijn)

 

De wet omschrijft een camping als “een toeristisch logies dat op de toeristische markt wordt aangeboden met de benaming camping, kampeerterrein of een afgeleide benaming”.

Dit zegt niet zo veel en is tegelijk zeer ruim. In de praktijk kan dit meerdere invullingen hebben zoals het verhuren van een perceel voor het plaatsen van een tent, een stacaravan, een chalet enz…

 

Het uitbaten van een camping is onderworpen aan de regels van het Logiesdecreet van 05.02.2016 en het besluit van 17.03.2017.

 

 

Specifieke uitbatingsvoorwaarden voor een camping

 

 

Naast de 7 algemene voorwaarden waaraan elk toeristisch logies dient te voldoen, dient men bij een camping de volgende openings- en uitbatingsvoorwaarden na te leven:

 

 

 

  1. De camping beschikt over een functionele en duidelijk zichtbaar aangeduide receptie of automatische check-in.

Aan de toegang van de receptie worden goed zichtbaar en duidelijk de openingsuren van de receptie geafficheerd. In voorkomend geval mag de receptie of de check-in gecombineerd worden voor verschillende toeristische logiezen.  Aan de receptie of de check-in wordt geafficheerd hoe de exploitant of de persoon die daarvoor is aangesteld, bereikt kan worden.

 

  1. Het terrein beschikt over minstens dertig toeristische kampeerplaatsen of minstens 15% van de plaatsen op het terrein is een toeristische kampeerplaats.

Hoogstens een derde van die noodzakelijke toeristische kampeerplaatsen mag vervangen worden door:

a) verblijfplaatsen waarop een verblijf voorkomt dat door de exploitant van het terrein via bemiddeling of op zelfstandige basis wordt aangeboden aan dezelfde toeristen voor niet meer dan 31 opeenvolgende dagen;

b) camperplaatsen;

c) plaatsen op de tentenweide, waarbij in vijf plaatsen op de tentenweide het equivalent zijn van één toeristische kampeerplaats.

 

  1. Minstens 85% van het aantal toeristische kampeerplaatsen op het terrein beschikt over een individuele elektriciteitsaansluiting met een stroomlevering van minstens 6 ampère.   Die plaatsen bevinden zich op maximaal 50 meter van de elektriciteitsaansluiting.

 

  1. De camping beschikt vanaf 1 januari 2019 over een speciaal daarvoor ingerichte en met een pictogram aangegeven verharde plaats voor drinkwaterbevoorrading en verwijdering van afvalwater van campers.

 

  1. De logerende toeristen krijgen minstens informatie over:

a) de aankomst- en vertrektijden;

b) de voorzieningen en services die worden aangeboden op de camping (inclusief de voorzieningen en services op verzoek) en in voorkomend geval, de openingstijden van die voorzieningen.

  In de receptie of in een andere gemeenschappelijke ruimte op de camping, is er informatie beschikbaar over het toeristische aanbod in de omgeving.

 

  1. De camping beschikt over een eigen website met actuele informatie over de camping, informatie over de ligging van het terrein en realistische en actuele foto's van de camping.

 

De verhuur aan de recreanten / toeristen

 

De uitbater van de camping kiest zelf op welke wijze hij de kampeerplaats aan de recreant/ toerist ter beschikking stelt.

 

Meestal zal dit gebeuren door een huur overeen te komen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Een schriftelijke overeenkomst is aan te bevelen omdat alle afspraken dan duidelijk en bewijsbaar zijn. Mondelinge (en schriftelijke) huurovereenkomsten worden in de praktijk ook aangevuld met een huishoudelijk reglement.

 

Het gewoon (gemeen) huurrecht is dan van toepassing  (geen woninghuur of handelshuur).

 

Ook indien een stacaravan of een verplaatsbare chalet wordt geplaatst op het terrein, kan men verhuren. Bij het einde van de huur, dient de recreant het verblijf mee te nemen. Het verhuren van een terrein geeft immers aan de huurder het recht om er een constructie – die zijn eigendom is - op neer te zetten.

 

Het is ook mogelijk een opstalrecht te vestigen. Dit betekent dat de uitbater aan de recreant voor maximaal 50 jaar een zakelijk recht geeft om op zijn perceel het verblijf (chalet,..) te zetten. De recreant staat dan wettelijk veel sterker omdat hij dan als het ware als een eigenaar kan handelen (hij kan verkopen, een erfdienstbaarheid vestigen,…) en niet opgezegd kan worden. Op het einde van het opstalrecht wordt de uitbater eigenaar van het verblijf maar wel tegen betaling (al zijn andere afspraken mogelijk). Een opstalrecht vestigen dient sedert enkele jaren verplichtend bij de notaris te gebeuren.

 

In de praktijk komt het voor dat sommige mondelinge huurders denken dat zij een opstalrecht hebben in plaats van huur. Aan de hand van de feiten zal dan uitgemaakt dienen te worden of het huur of opstal betreft.