Hoe lang is de huur?

 

De normale wettelijk verplichte huurtijd is 9 jaar, maar er zijn uitzonderingen. Zo kan ook:

  • een korte huur (maximaal 3 jaar)
  • een lange huur (meer dan 9 jaar, je kiest zelf)
  • een levenslange huur

 

Een huur voor bv. 5 jaar kan dus niet.

 

De term 3-6-9- wordt in de volksmond gebruikt voor huurovereenkomsten van 9 jaar.

 

Een korte huur

 

Het is mogelijk een korte huur te sluiten van maximaal 3 jaar. 

Verlenging is 1 keer mogelijk, onder dezelfde voorwaarden, maar mag de drie jaar niet te boven gaan.

Een opzeg is wel vereist om de huur stop te zetten bij het einde van de voorziene duurtijd. Dit dient minstens 3 maanden op voorhand te gebeuren.

Gebeurt dit niet of blijft de huurder lustig wonen zonder opmerkingen van de verhuurder, dan wordt deze huurovereenkomst er één van 9 jaar en dit vanaf het prille begin. Alle regels op een 9-jarige huurovereenkomst zijn dan van toepassing.

 

Huurovereenkomsten van korte duur gesloten voor 2019 zijn niet opzegbaar, dus noch door huurder noch door verhuurder.

 

Voor huurovereenkomsten vanaf 2019 kan de huurder een opzeg doen met een opzegtermijn van  3 maanden. Hij zal wel een schadevergoeding dienen te betalen (1,5 maand huur bij een opzeg in het 1e jaar, 1 maand huur bij een opzeg in het tweede jaar en een halve maand huur bij een opzeg in het derde jaar).

Deze termijn en vergoeding gelden niet als de verhuurder het huurcontract niet binnen de 2 maanden heeft geregistreerd. De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

 

Een lange huur

 

Je kan ook kiezen een huur te sluiten voor meer dan 9 jaar (10 jaar, 15 jaar,…).

Een opzeg van minstens 6 maanden op voorhand is nodig, anders wordt de huur telkens voor 3 jaar verlengd.

De opzegmogelijkheden van de verhuurder en huurder bij een contract van 9 jaar zijn ook van toepassing hier. Enig verschil is dat de verhuurder die opzegt zonder motivering maar een schadevergoeding 3 maanden huur betaalt.

 

Een levenslange huur

 

Een levenslange huur is mogelijk. Deze stopt pas bij het overlijden van de huurder.

De opzegmogelijkheden van de verhuurder  (zelf bewonen, uitvoeren werken of schadevergoeding) voor een contract van 9 jaar) zijn niet van toepassing tenzij het in het huurcontract werd opgenomen.