Niet-nakomen van verplichtingen

 

Zowel huurder als verhuurder dienen hun verplichtingen na te komen.

Wat doe je als dit niet gebeurd?

Voorbeeld:

- de huurder betaalt niet of niet tijdig

- de verhuurder voert herstellingen niet uit

 

In dat geval dien je de andere partij aan te manen om zijn verplichtingen na te komen. Dit gebeurt best schriftelijk zodat hiervan een bewijs is. Dit kan aangetekend zijn maar ook een e-mail is bewijskrachtig, voor zover achteraf maar aantoonbaar is dat de andere partij deze e-mail heeft ontvangen (bv. als de andere partij antwoordt op de e-mail of naderhand met hetzelfde e-mailadres nog mails stuurt,…)

 

Uiteraard dien je duidelijk te omschrijven wat je klacht is zodat er achteraf geen discussie meer kan zijn.

 

Weigert men actie te ondernemen of antwoordt men niet dan kan je zelf beslissen hoeveel herinneringen je nog zal sturen totdat de maat vol is en je naar de Vrederechter stapt. Hoe deze procedure verloopt lees je hier.

 

Alleszins kan het niet nakomen van de verplichtingen leiden tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Het is de Vrederechter die deze dient uit te spreken. Dit zal nooit automatisch zijn, ook al zou dit in het contract opgenomen zijn. Dat is immers niet rechtsgeldig.

 

Wordt de huur ontbonden door de schuld van de huurder, dan dient deze de huurgelden blijven te betalen gedurende de tijd die voor de wederverhuring van de woning nodig is. De Vrederechter beslist.