Opzeg door de huurder van een huur van  9 jaar

 

De huurder kan op elk ogenblik de huurovereenkomst beëindigen.

 

De voorwaarden zijn:

  • opzegtermijn van 3 maanden
  • betalen van een schadevergoeding als de opzeg gebeurt in de eerste 3 jaren, nl. 1 maand huur bij einde huur in het 3e jaar, 2 maand huur bij einde in het 2e jaar en 3 maanden huur bij einde in het 1e jaar

 

Deze twee voorwaarden gelden enkel indien het huurcontract geregistreerd werd.

 

Indien niet geregistreerd, dan kan de huurder vrij vertrekken wanneer hij wil en zonder  enige vergoeding. De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

 

Voor de opzegmogelijkheden van huurovereenkomsten voor een andere duurtijd, zie aldaar.