Verkoop van het pand

 

De eigenaar kan het pand verkopen (of schenken) als hij dit wil. Het maakt niet uit of er een huur is of niet.

 

De nieuwe eigenaar en dus de nieuwe verhuurder kan de huurder na de verkoop niet uit het pand zetten. Op deze regel bestaan twee uitzonderingen:

 

Ten eerste is in een uitzetting wel mogelijk als dit in de huurovereenkomst zou staan maar dan nog kan de uitzetting maar gebeuren ingeval van:

  • een huuropzeg binnen de 3 maanden na aankoop (verkrijging)
  • een huuropzeg van minstens 1 jaar op voorhand
  • met mededeling van een duidelijke reden waarom hij opzegt
  • één van deze redenen (zie meer in detail):

- hij (of bepaalde familieleden of bepaalde vennootschap) zal zelf het pand in gebruik nemen

- hij wil geen handelsbestemming meer geven aan het pand

 -hij wil het pand wederopbouwen (elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lokalen rakende en waarvan de kosten        drie jaar huur te boven gaan)

-omwille van grove tekortkomingen van de huurder

 

Ten tweede is een uithuiszetting na verkoop ook mogelijk indien de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen vóór de verkoop, schenking,...

 

Dit toont het belang van de registratie van de huurovereenkomst aan. Door de registratie verkrijg je een onbetwistbare datum van het bestaan van de huurovereenkomst. Als je de huurovereenkomst niet laat registreren vóór de verkoop, dan kan de nieuwe eigenaar de huurder er dus uitzetten. Als bijkomende voorwaarde geldt wel het inroepen van één van de 4 bovenvermelde redenen en dat de huurder minstens al 6 maanden dient te huren.